ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္စဥ္မ်ားေရွ ့ဆက္ဖို ့ KNPP ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြ ့ဆံုမည္

Spread the love

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေရွ ့ဆက္ႏိုင္ဖို ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရတို ့ေတြ ့ဆံုဖို ့ညွိႏိႈင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနေၾကာင္္း KNPP ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခူးဒယ္နီယာယ္က KnIC သို ့ေျပာသည္။

ေတြ ့ဆံုပြဲဟာ ျပည္နယ္စိုးရတစ္ခုလံုးႏွင့္ေတြ ့ဆံုမွာျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ လံုနယ္ဝန္ၾကီးပါဝင္မည္ဟု ခူးဒယ္နီယာယ္မွေျပာသည္။

“ ျပည္နယ္အစိုးရတစ္ခုလံုးနဲ ့ေတြ ့ဖို ့က်ေနာ္တို ့ေျပာထားပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့မသိရေသးဘူးဟု” ဆိုသည္။
NRPC ႏွင့္ေတြ ့ဆံုဖို ့အတြက္္ KNPP ဘက္မွ ျပီးခဲ့သည္စက္တင္ဘာလထဲက ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း NRPC ဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္တာမ်ိဳး မရွိေသးဟု ခူးဒယ္နီယာယ္ ကဆက္ေျပာသည္။

“NRPC နဲ ့ေတြ ့ဖုိ ့က ျပီးခဲ့တဲ့လ မွာ ေျပာထားပါတယ္္၊ သူတို ့ဘက္က ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတြ ့ဖို ့ကမရွိေသးပါဘူး “ ဟုေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျဖစ္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိန္သိမ္းဖို ့ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ျပီး အျခားေသာအေထြေထြေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟုသိရသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP အေနျဖင့္ NPRC ႏွင့္ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Bilateral Agreement ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး NCAကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။ Bilateral Agreement သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ KNPP ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တစ္လတစ္ၾကိမ္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလဲသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *