ဗမာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ႏွစ္ဘက္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Spread the love

ဗမာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ႏွစ္ဘက္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ကရင္နီျပည္႐ွိ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္

Mon Oct 22 , 2018
Spread the loveၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက္ေန႔က ကရင္နီျပည္ (ကယား) အမွတ္ ၂ ခ႐ိုင္တြင္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ (Karenni Army) ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ ထိေတြ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ခဲ့သည့္အေပၚ ကရင္နီျပည္႐ွိ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္

You May Like

Breaking News