ကရင္နီျပည္႐ွိ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္

Spread the love

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက္ေန႔က ကရင္နီျပည္ (ကယား) အမွတ္ ၂ ခ႐ိုင္တြင္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ (Karenni Army) ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ ထိေတြ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ခဲ့သည့္အေပၚ ကရင္နီျပည္႐ွိ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *