မ်က္လံုးတစ္ဖက္နဲ႔ စာေရးဆရာ

Spread the love

အခုတေလာ စာကိုစြဲစြဲၿမဲၿမဲမဖတ္ျဖစ္တာၾကာေခ်ၿပီ သို႔ေပမဲ့ စာဖတ္၀ါသနာအရင္းခံရွိသူမို႔ ရန္ကုန္ ေရာက္တိုင္း ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီးမ်ားေရာက္သည့္ေန႔မ်ားတြင္ စာအုပ္အေရာင္းဆုိင္၀င္၍ ဖတ္ခ်င္သည့္ ေကာင္းႏိုးရာရာစာအုပ္မ်ားကို ၀ယ္ယူစုေဆာင္း ကိုယ့္အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ရလွ်င္ရသလို ဦးစားေပး စာရင္းအလိုက္ ေနရာေပးထားသည့္စာအုပ္မ်ားကို ေကာက္၍ ဖတ္တတ္သည္။

          အႏွီစာအုပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပႆနာေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို မိမိအျမင္ရႈေထာင့္မွတင္ျပထား သည့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးေရးထားသည့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ာစုစည္းထားသည့္ စာအုပ္ကိုဖတ္မိသည္၊ စာေရးဆရာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႏွင့္ အမွန္တရားျပည္ သူမ်ားျမင္ေအာင္ေရးသားခ်ျပႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ ေလးစားအားက်မိသည္ သို႔ရာတြင္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ အေရာက္ အထက္ပါေလးစားအားက်မႈမ်ားသည္ သုညဒီဂရီေအာက္ေလ်ာက်ေပ်ာက္ဆင္းခဲ့ရပါေတာ့သည္။

          ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ဖယ္ရွားေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၇၂)ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ဆႏၵျပမႈကို စာေရးဆရာက ေၾကာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္းျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးသည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ တုကို မၾကည္ျဖဴႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲေတြႀကီးေနသည္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားကို စြပ္စြဲသည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရုပ္တုမလိုခ်င္လွ်င္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔အရုပ္တို႔ႏွင့္အစားထိုးၾကဟု စကားနာထိုးသည္၊ ဖက္ဒရယ္အခြင့္အေရးလိုခ်င္ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္လိုခ်င္ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ကတိေတြလုိခ်င္ျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလိုပုဂၢိုလ္မ်ဳိးကိုခါးခါးသီးသီးျဖစ္ေနျခင္းက သတ္သတ္ဟုႏႈတ္လွန္ထိုးသည္၊ ကယားျပည္နယ္ဖက္ ဒရယ္အခြင့္အေရးမရေအာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကပိတ္ပင္ခဲ့တာမဟုတ္ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းဗိုလ္ေန၀င္း အစိုးရက ပိတ္ပင္ခဲ့တာ၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကပိတ္ပင္ခဲ့တာ၊ ၈၈ အာဏာသိမ္းစစ္အာဏာရွင္စနစ္က ပိတ္ပင္ခဲ့တာ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒစာအုပ္အစိမ္းႀကီးက ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ကန္႔ကြက္ျခင္းကန္႔ကြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတြကိုတိုက္ရမယ္၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္ရမယ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ရမယ္ ဟု ဘုမသိဘမသိအႀကံျပဳသည္။

          အဲဒါေတြကိုုျမင္ေအာင္မၾကည့္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုေလာက္သဲႀကီးမဲႀကီးကန္႔ကြက္တိုက္ကြက္ ေဖာ္ေနတာၾကေတာ့ အမွားႀကီးမွားေနၿပီဟု ဆရာလုပ္သည္၊ စိတ္ဓါတ္ေတြက်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီ၊ လူမ်ဳိးစြဲေတြ၊ ဗမာဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ေတြ၀င္ေနၿပီဟု တဖက္သတ္ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ကရင္နီလူငယ္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းရုပ္တုကိုရန္မရွာနဲ႔ တရားခံကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ ဟုဆရာလုပ္သည္။

          ဆိုးလွေပတကား အႏွီစာေရးဆရာသည္ အဆိုပါဆႏၵျပမႈကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမေရွ႔တြင္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးတြင္ တရား စြဲဆိုခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္မ်ားေလာက္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ျပည္တျပည္၏ သမိုင္းကိုမသိဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုစာေရးဆရာသည္ပင္လွ်င္တရားခံျဖစ္ေနေပၿပီ။

          ယခုကယားျပည္ဟုေခၚေနသည္ျပည္နယ္ကို ယခင္က ကရင္နီျပည္ဟု ေခၚဆိုသည္ကိုေရာ သိမွသိပါ ေလစ၊ ကရင္နီျပည္သည္ တခ်ိန္ကသီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုေတာ့ မသိသည္မွာ ေသျခာသည္၊ ထုိသို႔မသိသည့္အတြက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႔၀င္ျပည္နယ္ျဖစ္ေနသည့္ ကယားျပည္နယ္လည္း အႀကံဳး၀င္ သည္ဟု ၀ါလံုးသိမ္းယမ္း၍ ဆႏၵျပသူမ်ားကို နင္ဘဲငဆအျပစ္တင္ေနျခင္းျဖစ္သည္၊ ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္က ဆႏၵ ျပလူငယ္မ်ား၏ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ကို ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းအေျခအေနေတြကို မသိသေယာင္၊ ၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒကုိမသိသေယာင္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေတြကို မျမင္သေယာင္စြပ္စြဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ အဆိုပါလူငယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္တြင္းရွိလူငယ္မ်ားေလးစားအားက်ရသည့္လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးျခင္းစီတြင္ လံုေလာက္သည့္ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတကိုယ္စီကိုယ္ငရွိသည္သာျဖစ္သည္၊ ထို႔ထက္ပို၍ အဆိုပါလူငယ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က အာဇာနည္ေန႔ပိတ္ပင္မႈၾကားမွ အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

          တခ်ိန္က ကရင္နီျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ယခုကယားျပည္နယ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမိုင္းအရ ဆက္စပ္မႈသည္ မယ္မယ္ရရေထာက္ျပစရာမရွိခဲ့ပါ၊ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ ေရးအတူတကြယူရန္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔လည္ ဓမၼာရံုတြင္ ကရင္နီျပည္လူထုအား စည္းရံုးေရးစကားလာေျပာဖူးျခင္း သာရွိၿပီး အဆိုပါအခန္းအနားသို႔ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္မတက္ပါ။

          ကရင္နီျပည္နယ္အေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အထူးတည္ႀကိဳးပမ္းရန္မရွိဘဲ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရခါနီးမွသာ ျမန္မာျပည္အတြင္းပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္စုႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုတို႔ လက္၀ါးျခင္းရိုက္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္သာ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္အျဖစ္ပါ၀င္လာခဲ့ရျခင္း သာျဖစ္သည္။

          ျမန္မာံသမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ားေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႔က ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ပထမတြဲစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၃ တြင္ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏အေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဖဆပလ၏သေဘာထားကိုေဖာ္ျပ ထားသည့္ေၾကညာခ်က္ကို ဖဆပလအဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ ဖဆပလသည္ ေတာင္တန္းေျမျပန္႔ရွိတို္င္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္သြားမည့္အျပင္ၿဗိတိသွ်တို႔ထံ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါအခ်က္မ်ားကုိေတာင္းဆိုမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

          (၁) ဗမာတို႔ႏွင့္အတူ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔အားလြတ္လပ္ေရးေပးရန္၊ ကင္း၀န္မင္းႀကီးႏွင့္ၿဗိတိသွ်အစိုး ရတို႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္စာခ်ဳပ္အတိုင္း ကရင္နီနယ္၏လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရန္။

          (၃) လြတ္လပ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ကရင္နီအပါအ၀င္ေတာင္ တန္းေဒသမ်ားအားလံုး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားရန္၊ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ပါ၀င္ေရး၊ မပါ၀င္ေရးကို၎နယ္သူနယ္သားမ်ား၏ ဆႏၵျဖင့္သာဆံုးျဖတ္ရန္ ဆိုသည့္ အပိုဒ္မ်ား ကိုၾကည့္လွ်င္ ကရင္နီျပည္အေနျဖင့္တခ်ိန္ကလြတ္လပ္သည့္အဆင့္အတန္းရွိခဲ့ျခင္းကို တယ္ဆိုတာ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကရင္နီျပည္လြတ္လပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္အေထာက္အထား မ်ားစြာရွိပါသည္၊ လတ္တေလာ စာအုပ္စင္ရွင္းရာမွေတြ႔ရွိ၍ ဖတ္ေနသည့္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

          သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကရင္နီျပည္၏သမိုင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆက္စပ္ပါတ္သက္ျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႔ ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာမ်ားအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ကရင္နီျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ ေစာဖ်ာမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိပါသည္၊ သမိုင္းအရ ကရင္နီျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရုပ္တုကိုေတာင္ေနရာခ်ထားျခင္းမရွိ သည့္ ကရင္နီျပည္တြင္ သမိုင္းအရသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေပးဆပ္မႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဟုညႊန္း ဆိုသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ရုပ္တုကို သမိုင္းအရမသက္ဆိုင္သည့္ ကရင္နီေျမေပၚတြင္စိုက္ထူ၍ ဆႏၵျပၾက ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

          ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္၏လြတ္လပ္ေရးရရွိျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ျမန္မာသမိုင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းကိုသာပံုေဖာ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

          သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ယေန႔ အထူးတလည္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၏ အခန္း က႑သည္ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္၊ ျပည္မေနရာေဒသအႏွံ႔ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရုပ္တုထုလုပ္ထားရွိျခင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ားကို အမည္နာမပညတ္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေျပာရန္မရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ပါသည္၊ မြန္ျပည္နယ္က ေခ်ာင္းဆံုတံတားျပႆနာကို သတိျပဳမိေစလိုပါသည္။ အလားတူျပႆနာမ်ဳိးကို ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။

          ကရင္နီလူငယ္မ်ား၏ဆႏၵျပရသည့္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့့္ျဖစ္ပါသည္။

          သို႔ျဖစ္၍ အထက္ပါ စာကိုေရးသားသူသည္ စာေရးဆရာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိေရးသည့္စာကို တာ၀န္ ခံရမည္ျဖစ္သည္၊ မိမိကိုယ္၌ကလူငယ္မ်ား၏ဆႏၵျပသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားကို ေသျခာမေလ့လာဘဲ ငါ့စကားႏြားရ စာကိုေရးသည့္အျပင္စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀၍ တႏိုင္ငံလံုးျဖန္႔ခ်ီခဲ့ သည့္အတြက္ ကရင္နီသမိုင္းကိုမသိသည့္စာဖတ္သူမ်ားက သမိုင္းအမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ကရင္နီ လူငယ္မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္မွားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ရာေရာက္ပါသည္။

          စာေရးဆရာမည္သည္ ျပည္သူတို႔၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိမေသျခာေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို မ်က္လံုးႏွစ္ဘက္ျဖင့္ၾကည့္ရန္လိုပါမည္၊ တဘက္သတ္အျမင္ျဖင့္သာ မိမိသေဘာကိုေရးသား တင္ျပပါမူ သင္သည္ မ်က္လံုးတဘက္ျဖင့္ စာေရးသူျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

                                                                                      ေသာသီခို (၀၅-၀၃-၂၀၂၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *