အမ်ိဳးသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Nationalities Alliance(Burma))ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

Spread the love

အေမရိကန္ေရာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ (KnA) ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Nationalities Alliance(Burma)) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူမ်ား အဓမၼေျမသိမ္းခံ ရသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Mon Jul 1 , 2019
Spread the love

You May Like

Breaking News