ယေန႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္တု ကိစၥေျဖရွင္းေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္

Spread the love

#ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ
ဦးအယ္ေဖာင္းရွိဳ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) |ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဝ(နယ္လုံဝန္ႀကီး)|ဦးေမာ္ေမာ္ (စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး) ႏွင့္ ဦးညီညီ ( ျပည္နယ္အစိုးရ အတြင္းေရးမွဴး) တို႕ မွတက္ေရာက္သည္ //

#NRPCဖက္မွ 
ဦးေဇာ္ေဌး ( အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ) / ဦးတင့္ေဆြ ( ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး) / ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္ ( ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး) / ဦးေက်ာ္ေဇာ္လင္း ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဴအဖြဲ႕) တို႕တက္ေရာက္သည္ //

#ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖက္မွ

ဦးေက်ာ္သန္း / ဦးေဇာ္သူရိန္ဝင္း / ဦးဝင္းေအာင္ အပါဝင္ ငါးေယာက္တက္ေရာက္သည္ //

#ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုမွ
ေမဇင္လတ္ / ႐ိုစီေက်ာ္ / ခူးၾကဴးဖဲေကး / ခူးပိုးရယ္ / ခူးရီရယ္ / အီဒီးဒီ / ခြန္ေသာမတ္စ္ တို႕တက္ေရာက္သည္ //

#KNPPဖက္မွ
ခူးေညးရယ္ / ခူဦးရယ္ / ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘုန္းႏိုင္ ႏွင့္ တာေဂခ်ိဳင္းတို႕တက္ေရာက္သည္ //

#အသိသက္ေသမ်ားအေနျဖင့္

ေဒါက္တာခင္စည္သူ ( ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ခူးသဲရယ္ ( ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ )

Credit-#Karenni_People_Voices_Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *