ကရင္နီလူငယ္ထုမွ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Spread the love

ကရင္နီျပည္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထုကို အစိုးရမွ အတင္းအဓမၼစိုက္ထူခဲ့သည့္အေပၚ ဒီလေဖေဖၚဝါရီ (၁၂) တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလပန္းျခံ၌ လူငယ္မ်ားမွဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္လူငယ္မ်ားထဲမွ (၉)ဦးကို အာဏာပိုင္မ်ားက ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၉)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အေပၚ ကရင္နီလူငယ္ထုမွ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သဘာထားထုတ္ျပန္လိုက္သည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *