ျပည္ေထာင္စုေန႔ လြိဳင္ေကာ္မွာ လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္

Spread the love

၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕လမ္းမႀကီးေနရာမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး မည္သည့္အတြက္ ယခုလို လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားသည္ကို မသိ႐ွိရပါ။

Photos – Stani Tu Tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *