လူထုဟစ္တုိင္အသံုးျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ခြင့္ျပဳၿပီ

Spread the love

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ထုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္သပိတ္ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ဖို ့အတြက္ ကရင္နီလူငယ္ထုမ်ားေတာင္းဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦး ဝန္းျခံတြင္း႐ွိ လူထုဟစ္တိုင္ေနရာကို အသံုးျပဳဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လူငယ္ထုမ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲဖို႔ သက္ဆိုင္ရာကို ၿငိမ္းစုစည္ဥပေဒအရ ယေန႔ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဥပေဒအရ ၄၈ နာရီျပည့္လ်ွင္ လူငယ္ထုမွ သပိတ္ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူငယ္ထုမ်ားအေနျဖင့္ အမိ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ရံုးေ႐ွ႕တြင္ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး သပိတ္ေနရာတြင္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားကာရံပိတ္ဆို႔ၿပီး ရဲမ်ားျဖင့္လံုျခံဳေရးမ်ားခ်ထားေသာေၾကာင့္ လူထုဟစ္တိုင္တြင္ သပိတ္ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *