ကရင္နီလူငယ္ထုမ်ား ထိုင္သပိတ္စတင္

Spread the love

ယေန႔ညေန ၃ နာရီတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕႐ွိ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းျခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ထုတင္မည္ဟု သိရသျဖင့္ ကရင္နီလူငယ္ထုမွ ကန္႔ကြက္ရန္ ထိုင္သပိတ္စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကး႐ုပ္ထုတင္မည့္ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းျခံတြင္ လံုျခံဳေရးမ်ား ထူထပ္စြာခ်ထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
Photos – PKPF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *