အနစ္မရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆန္မရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရုပ္ထု

Spread the love

ရီမာန္ထူး 

ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရ အဗမာ အုပ္စုေတြက ဒီတိုင္းျပည္ကို  ျပည္ေထာင္စုလို႔ဆိုေပမယ့္လည္း အနစ္ သာရမရွိတဲ့  ျပည္ေထာင္စု အတုသာျဖစ္တယ္ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ကို   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေပးခဲ့ ဂတိအတိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရ အဗမာအုပ္စုေတြက ျပည္ေထာင္စုကို ျပည္ေထာင္စု လိုမက်င့္သုံးလို႔ပါ။ တျပည္ေထာင္ စနစ္နဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းနဲ့သာဆိုင္ျပီး လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းပိုင္တာလုပ္လို႕ျဖစ္တယ္ ။

ဘာ့ေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စု အတုလို႕ ေျပာရ တာလဲ…

၁ ။  ဖဆပလ ေခတ္ – ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ့ ျပည္ေထာင္စနစ္ကို က်င့္သုံး သေယာင္ေယာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ သမၼတ လုပ္သူဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ရမယ္ ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မျဖစ္ရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ခိုင္းတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးကို သူ့စိတ္ၾကိဳက္ ခန္႕ႏိုင္ ျဖဳတ္ ႏိုင္လို႕ ျဖစ္တယ္။

၂ ။  မဆလ ေခတ္ –  ျပည္ေထာင္စု လို႕ေျပာေပမယ့္ တ ျပည္ေထာင္စနစ္ကို သာက်င့္သုံး တယ္။ ပိုဆိုးတာက တိုင္းျပည္ကို တပါတီ စနစ္ နဲ့ သြားျပီး ဗမာ စစ္တပ္က အားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္တယ္။ဗမာ စစ္တပ္ လို႕ေျပာရင္ မ်ိဳးခ်စ္ေတြက စစ္တပ္ ထဲမွာ တိုင္းရင္းသား ေတြလည္း ပါပါတယ္လို႕ ေဇာဒက တက္ၾကတယ္ ။ ဗမာ စစ္တပ္ ထဲ ပါတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတြက ဗမာ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ့ ခိုင္းဖတ္သာျဖစ္တယ္ လို႕သိဖို႕လိုတယ္ ၊ သူဒို႕တျခားပါမွမလုပ္ႏိုင္ ၾကပါ။ 

  ၃ ။  နဝတ / နအဖ ေခတ္  ၊ သိန္းစိန္  ေခတ္ ၊ အန္အယ္လ္ဒီ ျပည္သူ႕အစိုးရ ဆိုတဲ့  ေခတ္ ။

ပါတီစုံ စနစ္ဆို  ကာ တိုင္းျပည္ကို ျပည္သူ႕အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ ဆိုေပမယ္လို႕ စစ္တပ္ကအဓိက က်တဲ့  ျပည္ထဲေရး တရားေရး နယ္စပ္ ( ျပည္ နယ္ ) ေရးရာ အဝဝ ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ အျပင္ စစ္တပ္က အာဏာအျမင့္ ဆုံးျဖစ္လို႕ စစ္တပ္ကို သမတ ကစစတပ္ကို ညြန္ၾကားပိုင္ခြင့္ အမိန္႕ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိပါ ၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္မရွိပါ ။ 

ပိုျပီးဆိုးဒါက ဗမာျပည္မ အပါအဝင္ ကိုယ့္သေဘာဆႏၵအရ ဗမာျပည္မနဲ့  ပူးေပါင္းလာျပီး ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမအားလုံးကို စစ္တပ္သာပိုင္တဲ့ေျမအျဖစ္ လုပ္လိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ ။ ခု ျပည္သူ႕အစိုးရ ရဲ့ လုပ္ပုံအားလုံးကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ယခင္သိန္းစိန္ စစ္အစိုးရနဲ့ ထပ္တူ တသားထည္း ျဖစ္ေန ပါတယ္ ။

ဒါ့ ေၾကာင့္ဒီေခတ္ အားလုံးမွာ အာဏာရတဲ့ ဗမာအုပ္စုတိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚနဲ့  ျပည္ေထာင္စု ဆိုလို႕ ထားရွိတဲ့ သေဘာထား ကအတူတူ ပဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီေခတ္ အားလုံးမွာ  ျပည္ေထာင္စုနဲ့ ပတ္သက္လာရင္ အာဏာရတဲ့ ဗမာ အုပ္စုေတြက ဗမာ ျပည္သူ နဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို (  ျပည္ေထာင္စုေန့ ) က်င္းပတ္ေပးလိုက္ တဲ့ ပြဲ နဲ့ပဲ ျပည္ေထာင္စု ရဲ့ အနစ္သာရ ကိုဖုံးပစ္လိုက္ပါတယ္ ။  လိုက္ျပီး အေကာင္ အထည္မေဖာ္သလို က်င့္သုံးတာ မလုပ္ ပါ ။ ျပည္ေထာင္စု စတင္ ျဖစ္လာပုံ ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ပါဝင္ျပီး  ျပည္ေထာင္စု ကိုတည္ေဆာက္ ခဲ့ ပုံရဲ့ ရွိၾကရမယ့္ အခြင့္ အေရး၊  ရၾကရမယ့္ အခြင့္အေရး မည္သို႕မည္မွ် ဆိုတဲ့  ျပည္ေထာင္စု ရဲ့ အနစ္သာရ ကို ျပည္သူကို ခ်ျပဒါ မရွိပါ ။ 

ျပီးရင္  တိုင္းရင္းသားေတြက တမ်ိဳးမ်ိဳး ေဇာဒက တက္ျပီးဆိုရင္ အာဏာရ ဗမာစစ္အုပ္စုေတြက တိုင္းရင္းသားေတြကို ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ေခ်ာ့ကာတမ်ိဳး ေခ်ာက္ကာ တဖုံအျမဲလိုလို ေျပာေလ့ ရွိပါ တယ္ ။

 အမွန္စင္စစ္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ မရွိတာက ေခတ္ အဆက္ဆက္ အာဏာရ ဗမာစစ္အုပ္စုသာျဖစ္ တယ္ ။ တကယ္လို႕ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ က ဒီ အာဏာရ ဗမာစစ္အုပ္စုေတြထဲမွာသာ ရွိရင္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ေတြ  ေပါေပါတ္လာစရာလုံးဝ ရွိလာမွာ မဟုတ္သလို ယခုလို  ျပည္ေထာင္စု အတုလည္း ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ ပါ ။

အမွန္မွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုလကမွတ္ထိုးရာမွာ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက သူဒို႕ရဲ့ လူမ်ိဳး ကို ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ့ ထိုးၾကတာျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ဗမာလူမ်ိဳး ကိုစားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ့ ထိုးတာမဟုတ္ပဲ အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ့ သာလက္မွတ္ထိုးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၄၇  ျပည္ေထာင္စု ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ဗမာ မ်ိဳးခ်စ္ မဟာလူမ်ိဳကၾကီးဝါဒီ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ကမၾကိဳက္လို႕ပဲ ဒီ ၁၉၄၇  ျပည္ေထာင္စု ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း လုပကၾကံ တာခံရပါ တယ္ ။ 

ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်ဆုံးသြားျပီးျဖစ္ ေလေတာ့ ေနာက္အဏာ ရလာတဲ့ ဘယ ဗမာ ္အုပ္စုမဆို ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခံ ဥပေဒ နဲ့ မသြားၾကေတာ့ပဲ တအုပ္စု တက္ တမ်ိဳး စီယက္ ေတာ့တာ ပါပဲ ။ထို႕အတူပါပဲ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုခ်စ္လွပါတယ္ ၾကည္ညိဳ ေလးစားလွ ပါတယ္ ဆိုမ်ိဳးခ်စ္ေတြ ၊ သူဒို႕ရဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုခ်စ္တဲ့ အခ်စ္ ၾကည္ညိဳ ေလးစားတယ္ ဆိုအၾကည္အညိဳ ဆိုတဲ့ ဟာေတြက ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုရင္ ျပင္ပန္းသာလွျပီး အဆန္မရွိတဲ့ စပါး အဖ်ဥ္း ၊ အဆန္မရွိတဲ့  ေျပာင္းဖူး  အဖ်ဥ္း ႏြားစားဖို႕သာေကာင္းတဲ့ ဟာေတြ နဲ့ တူပါ တယ္ ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုခ်စ္တဲ့ အခ်စ္ ၾကည္ညိဳ ေလးစားတယ္ ဆို တဲ့ အ ၾကည္အညိဳ အနစ္သာရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲ့ လမ္းညြန္မႈ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲ့ အဆုံး အမ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ဂတိဂဝတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္လိုတဲ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ ဟာ ေတြကို ေလးစားလိုကနာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မွသာလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုခ်စ္ရာ ေရာက္သလို ၾကည္ညိဳေလးစား တာျဖစ္တယ္။

ဒါ့ ေၾကာင့္ ဗမာ စစ္အုပ္စု ေတြက ရွင္းရွင္းပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ရဲ့ လမ္းညြန္မႈ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲ့ အဆုံး အမ ဆိုတဲ့ ဟာ ေတြကို ေလးစားလိုက္ နာတာ မလုပ္ခ်င္လို႕ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ဂတိဂဝတ္ ေပးခဲ့ တာေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္လိုတဲ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ ဟာ ကို မတည္ေဆာက္ခ်င္လို႕ပဲ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို လူရာမဝင္ေတာ့တဲ့ စာရင္းထဲ ထည့္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

ခုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုခ်စ္လွပါတယ္ ၾကည္ညိဳ ေလးစား လွပါတယ္ ဆိုျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္ကို  ေနရာအႏွံ႕မွာ စိုက္ထူလိုတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ေတြ ကို  စစ္အုပ္စု ေတြ သူဒို႕ကို ေျပာမယ့္စကားက  မင္းဒို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကိုဒီေလာက္ခ်စ္ရင္ မင္းဒို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ဂတိဂဝတ္ ေပးခဲ့ တာေတြ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေပါ့ ဆိုျပီး ေၾကာင္ ႂကြက္ကို ခုတ္ဖို႕ အကြက္ေခ်ာင္းသ လို သူ ဒို႕ကိုို ေခ်ာင္းေနမွာ မလြဲပါ။

မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစကာမူကရင္နီလူငယ္ထု နဲ့ အျခားေသာ လူငယ္ထု အပါအဝင္ ယခုလူငယ္ေတြရဲ့လႈပ္ရွားမႈက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မလိုမႈန္းထား ျခင္း လုပ္တာ မဟုတ္သလို အစိုးရကို ပုန္ကန္ တိုင္းျပည္ကို မတည္မျငိမ္ ဆူပူေအာင္လုပ္ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ အမွန္တရားျဖစ္လာဖို႕ စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရး ၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဗမာျပည္ မွာေနထိုင္တဲ့ လူမ်ိဳး တိုင္း တန္းတူညီတူ ျဖစ္ေရး ကိုတရားသျဖင့္အားလုံးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 တရားေသာ ေတာင္းဆိုမႈ  ေအာင္ပြဲ ခံေစရမယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *