ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ က်င္းပေနသည့္ ” ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ”

Spread the love

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ က်င္းပေနသည့္ ” ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ” တြင္ေတြရသည့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား။

ပြဲေတာ္ကို ၂၅.၁.၂၀၁၉ မွ ၃၀.၁.၂၀၁၉ အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္အတြင္း ႐ိုးရာေခါင္ရည္၊ ဝက္အူေခ်ာင္း၊ ဟင္းထုပ္ႏွင့္ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photos – Nawnaw Poe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *