ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားေရးရံုး တည္ေဆာက္မည့္ကိစၥ ဦးနန္းရီ ေထာက္ခံမႈအေပၚ ကယန္း အမ်ိဳသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုမွမသိရဟုဆို

Spread the love

၂၁.၁.၂၀၁၉ ျပည္နယ္အစိုးရရံုးတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ွိွဴႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာႏွင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ ရံုးခန္းကို ေနာင္ယားကန္ေဘး႐ွိ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ ထဲတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈရံုးေဘးတြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ကတိေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈရံုးတည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥကိုသေဘာထားေတာင္းခံရာ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မွ ဦးနန္းရီက ေထာက္ခံေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံရန္ စည္းရံုးေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ဦးနန္းရီ ၏ သေဘာထားသည္ ကယန္းလူထု၏ သေဘာထားကို ကိုယ္စားျပဳ ၊ မျပဳကို ကယန္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (ဗဟို) ဥကၠဌ ခြန္း ဖရန္းစစၥကို ကိုေမးျမန္းရာ ယင္းကိစၥကို သူတို႔အေနႏွင့္ မသိ႐ွိရေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဦးနန္းရီမွာ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေဒသဖြဲ႔မွသာျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအဖြဲ႔မွ မဟုတ္ဟု KnIC သို႔ေျပာသည္။

” က်ေနာ္တို႔ အဲ့ကိစၥကို မသိရေသးဘူး ၊ ဦးနန္းရီက ေဒသအဖြဲ႔ကပါ ဗဟိုက မဟုတ္ဘူး ” ဟုဆိုသည္။

ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ (KNGY) အတြင္းေရးမွဴး ခြန္းေသာမတ္စ္မွ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေသြးခြဲသလိုျဖစ္ေနၿပီး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း KnIC သို႔ေျပာသည္။

” အစိုးရက အစည္းအေဝးလုပ္တိုင္းအဲ့လိုဘဲ၊ ဒီမွာက ကယန္း ၊ ကယားေတြမ်ားေတာ့ သူတို႔ သေဘာထားရရင္ အျခားသူေတြ ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဘူးပံုစံမ်ိဳးလုပ္တာ၊ အဲ့တာက က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာေသြးကြဲေစတဲ့အတြက္ တာဝန္႐ွိသူေရာ မ႐ွိသူေရာ အဲ့လိုမလုပ္သင့္ဘူး ” ဟုဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားရံုးတည္ေဆာက္ရန္ ေလာပိတသြားရာလမ္းေဘး႐ွိ ဧက ၅၀၀ ဘက္တြင္ေနရာေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနရာမေကာင္းဟုဆိုကာ ေနာင္ယားကန္ေဘး႐ွိသစ္ေတာဥယ်ာဥ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သစ္ေတာဥယ်ာဥ္သည္အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖရာေနရာျဖစ္သလို ေနာင္ယားကန္ေရေဝေရလဲ အတြက္အေရးႀကီးသည့္ သစ္ေတာမ်ားေပါက္ေရာက္ေနၿပီး သစ္ေတာအက်ယ္မွာ ေပတစ္ရာပတ္လည္သာက်န္႐ွိေတာ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

သစ္ေတာဥယ်ာဥ္အတြင္းရံုးတည္ေဆာက္မည့္ကိစၥကို ျပည္သူမ်ားအၾကားေဝဖန္မႈျမင့္တက္ေနသလို သဘာဝသံယံဇာတႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္မွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

( ရံုးတည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနသည့္ ဦးနန္းရီကို ေတြ႔ရစဥ္)

Photo Credit – ကယားျပည္နယ္အစိုးရရံုး Facebook စာမ်က္ႏွာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *