“ရင္းႏွွွီးျမဳပ္ႏွံမႈရံုးကိစၥ မ႐ွင္းမ႐ွင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားရံုးကိစၥထပ္ျဖစ္လာေတာ့ အားလံုးက ေမးစရာ ေျပာစရာေတြျဖစ္ကုန္တယ္၊ က်ေနာ္တို ့စိတ္ ထဲလဲ မသိုးမသန္႔ခံစားရတာေပါ့” ေတြ႔ဆံုပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကယားအမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ခူးပလူးရယ္ကို KnIC မွဆက္သြယ္ေမးျမန္းထား

Spread the love

“အခုက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရံုးကိုေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ၾကၿပီးသား ဒါေပမဲ့ အမ်ားကန္႔ကြက္တာခံေနရတဲ့အခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားရံုးထပ္ေဆာက္မယ္ျဖစ္လာေတာ့ အမ်ားေျပာစရာ ျမင္စရာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္္ကုန္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ ့သေဘာထားကိုမသိေတာ့ အတိအက်မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွွွီးျမဳပ္ႏွံမႈရံုးကိစၥ မ႐ွင္းမ႐ွင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားရံုးကိစၥထပ္ျဖစ္လာေတာ့ အားလံုးက ေမးစရာ ေျပာစရာေတြျဖစ္ကုန္တယ္၊ က်ေနာ္တို ့စိတ္ ထဲလဲမသိုးမသန္႔ခံစားရတာေပါ့”

၂၁.၁.၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ျပည္နယ္တြင္း႐ွိ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႔မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရရံုးတြင္ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈစုေပါင္းရံုးကို ေနာင္ယားကန္ေဘး႐ွိသစ္ေတာဥယ်ာဥ္တြင္ ျပည္နယ္ရံပံုေငြစိုက္ထုတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို သေဘာထားေကာက္ခံခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကယားအမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ခူးပလူးရယ္ကို KnIC မွဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

(ကယားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠဌ ခူးပလူးရယ္ အားေတြ႔ရစဥ္)
Photo Credit – ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး

KnIC – ဆရာခူးပလူးရယ္ခင္ဗ်။ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္တြင္းမွာ႐ွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအဖြဲ႔ ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေခၚေတြ႔တယ္လို႔သိရတယ္ခင္ဗ်။အဓိက ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေခၚေတြ႔တာလဲဗ်။

ခူးပလူးရယ္ – ေနာင္ယားကန္ေဘးက သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ထဲမွာေဆာက္မဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီရံုးရဲ႕အေနာက္ဘက္ကပ္ရပ္ ေပ ၁၅၀ ၊ ၆၀ ေျမေပၚမွာ တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီရံုး ေဆာက္ေပးမယ္ေပါ့ အဲ့တာသေဘာတူမတူဆိုတာကိုေမးတာ၊ အဓိကအဲ့တာအတြက္ ေခၚေတြ႔တာပါ။

KnIC – တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ စုေပါင္းရံုးကိုေဆာက္ဖို႔ ဆရာတို႔ကေတာင္းဆို ခဲ့တာလားဗ်။

ခူးပလူးရယ္ – က်ေနာ္သိသေလာက္ ၂၀၁၆ ေလာက္ကတိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ စုေပါင္းရံုးေဆာက္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးနဲ႔ ေဆြးေႏြးထားတာ႐ွိတယ္။ အဲ့တာကိုအေျခခံၿပီးမွ ဒီရံုးကိုေဆာက္ဖို႔ျဖစ္လာတာေပါ့။

KnIC – အခုေဆာက္ဖို႔ျပင္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားေရးရံုးဟာ ေနာင္ယားကန္အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ ေရေဝေရလဲ ဧရိယာထဲမွာ႐ွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာလဲျဖစ္တယ္ ရံုးမေဆာက္သင့္ဘူးလို႔ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္မႈျမင့္တက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခုလိုတိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈရံုးေဆာက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုျမင္လဲဗ်။

ခူးပလူးရယ္ – ပထမခ်က္အေနနဲ႔ကေနာင္ယားကန္က သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ကန္ျဖစ္တယ္၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ႐ွိေနေပမဲ့ ျပဳျပင္ထားတဲ့ကန္မဟုတ္ဘူး၊ အဲ့လိုေနရာမ်ိဳးမွာအေဆာက္အဦးေတြအမ်ားႀကီးေဆာက္လိုက္ေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္လဲဆိုတာ က်ေနာ္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာ႐ွင္မဟုတ္ေတာ့ မသိေပမဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈကအေတာ္နည္းသြားမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ရင္ကန္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမဲ့အဆာက္အဦးကလႊဲရင္အျခား အေဆာက္အဦးေတြမထားသင့္ဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့အဲ့လိုျမင္တယ္။ အခုက အစိုရက ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈရံုးကို မျဖစ္မေနေဆာက္ရမယ္ အမ်ားကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားကေပါ့… ၿပီးေတာ့ အခုကတိုင္းရင္းသားရံုးပါထပ္ေဆာက္မယ္ဆိုေတာ့ အေဆာက္အဦးကမ်ားလာၿပီး ေနာင္ယားကန္ ေျမကပိုက်ဥ္းသြားမယ္၊ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားရံုးေဆာက္တာလက္ခံႀကိဳဆိုတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေနာင္ယားကန္ ဧရိယာထဲေဆာက္တာကိုလက္မခံႏိုင္တာပါ၊ ဒါက်ေနာ့္တစ္ဦးထဲအေနေရာ ကယားစာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ေရာ သေဘာထားပါ။

KnIC – အစည္းအေဝးမွာ ဒီကိစၥကို ဘယ္သူေတြကေထာက္ခံၿပီးဘယ္သူေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့လဲခင္ဗ်။

ခူးပလူးရယ္ – က်ေနာ္တို႔က ရံုးေဆာက္မယ္ဆိုတာကို ေထာက္ခံတယ္ ၊ ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတာက အဲ့ေနရာမွေဆာက္မွာကိုကန္႔ကြက္တာ ၊ အဲ့ေန႔က ကယား နဲ႔ကရင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ကန္႔ကြက္တယ္ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ဒီေနရာက အခ်က္အခ်ာက်တယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းတယ္၊ လက္မခံရင္ အျခားအေဆာက္အဦးေဆာက္မယ္ဆိုလက္လြတ္ဆံုး႐ွံဳးရမယ္ဆိုၿပီး ေထာက္ခံၾကတယ္၊ အဲ့တာ အမ်ားသေဘာတူတယ္ဆိုၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက ေဆာက္ဖို႔ အတည္ျပဳလိုက္သလိုျဖစ္သြားတာေပါ့။

KnIC – ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ နဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားေရးရံုးေဆာက္ဖို႔အစီအစဥ္ကို အမ်ားျပည္သူကကန္႔ကြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈစုေပါင္းရံုး ထပ္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္လာတဲ့အေပၚ ဆရာ့အေနနဲ႔ဘယ္လိုျမင္လဲ၊ အသံုးခ်ခံရတယ္လို႔ျမင္မိလားဗ်။

ခူးပလူးရယ္ – အခုက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရံုးကိုေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ၾကၿပီးသား ဒါေပမဲ့ အမ်ားကန္႔ကြက္တာခံေနရတဲ့အခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားရံုးထပ္ေဆာက္မယ္ျဖစ္လာေတာ့ အမ်ားေျပာစရာ ျမင္စရာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္္ကုန္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရတဲ့သေဘာထားကိုမသိေတာ့ အတိအက်မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွွွီးျမဳပ္ႏွံမႈရံုးကိစၥ မ႐ွင္းမ႐ွင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားရံုးကိစၥထပ္ျဖစ္လာေတာ့ အားလံုးက ေမးစရာ ေျပာစရာေတြျဖစ္ကုန္တယ္၊ က်ေနာ္တို ့စိတ္ထဲလဲမသိုးမသန္႔ခံစားရတာေပါ့။

KnIC – တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ကတက္တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြျဖစ္မလဲဗ်။

ခူးပလူးရယ္ – ကယား၊ကရင္၊ကယန္း၊ကေယာ၊ေဂဘား၊ ပအိုဝ့္၊ ႐ွမ္း၊ ယင္းသလဲ၊ မႏူမေနာ၊ ၿပီးေတာ့ဗမာေပါ့ ထူးထူးျခားျခား.ဗမာအဖြဲ႔လဲပါလဲပါလာတာေတြ႔ရတယ္။

KnIC – ေက်းဇူးပါ ဆရာခူးပလူးရယ္ခင္ဗ်ာ။

(ကယား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠဌ ခူးပလူးရယ္ အားေတြ႔ရစဥ္)

Photo Credit – ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *