အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ တပ္မေတာ္မွ ခ်ိဳးေဖာက္ေန

Spread the love

တိုင္းရင္းသားေတြကို တိုက္ခိုက္ေနတာ ေလးလ ရပ္ထားမယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္ KNPP နယ္ေျမမွာ အစိုးရတပ္မွ စခန္းလိုက္ခ်ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ နန္းဖဲေခ်ာင္းတစ္ေနရာတြင္ ခလရ ၃၃၇ မွ တပ္ခ်ေနၿပီး ဒါဟာ KNPP ႏွင့္ အစိုးရၾကား သေဘာတူညီခ်က္ Bilateral Agreement ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း KNPP ဖားေဆာင္းဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဖဒို အူးကြယ္မွေျပာသည္။

” စခန္းလာခ်တာက နန္းမေခ်ာင္းကေနသြားရင္ နန္းဖဲေခ်ာင္းဆိုတာ႐ွိတယ္ ခလရ ၃၇၇ က.. သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ အပစ္ရပ္ဖို႔ တပ္မေတာ္က ေျပာေတာ့ သူတို႔ လႈပ္႐ွားစရာ.. ေနစရာမ႐ွိဘူး.. အဲ့တာေၾကာင့္ စခန္းပံုစံခဏေနေနတာ.. ဒီလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္နဲ႔ ေတြ႔ရင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ…သူတို႔က စည္းကမ္းေဖာက္ေနတာ”
ဟုဆိုသည္။

အစိုးရတပ္မွ ေလးလအပစ္ခတ္ရပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီးေနာက္ ကရင္နီေဒသ KNPP စိုးမိုးရာနယ္ေျမတြင္ အစိုးရတပ္မွ စခန္းခ်ေနမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *