ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ပစ္ခတ္ခံရမႈသည္ KNPP ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ

Spread the love

ကရင္နီ (ကယား) ျပည္တြင္ ရဲအုပ္ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈကို သူတို႔အေနျဖင့္မသိ႐ွိရေသးေၾကာင္း KNPP တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွေျပာၾကားလိုက္သည္။

” အဲ့ကိစၥဘာမွမသိရေသးဘူး.. က်ေနာ္တို႔နဲ႔မဆိုင္တာကေသခ်ာတယ္” ဟု KNPP ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေရႊမ်ိဳးသန္႔မွေျပာသည္။

အမွတ္ ၁ ခ႐ိုင္မွဴး ကေလာရယ္မွလဲ ” က်ေနာ္တို႔ အဲ့ကိစၥမသိရေသးဘူး က်ေနာ္တို႔ ကရင္နီတပ္မေတာ္နဲ႔ မဆိုင္တာ ေသခ်ာပါတယ္ ” ဟု KnIC ကိုအတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္မိုင္ (စံျပ) ဝန္းက်င္တြင္ ရဲအုပ္ႏွစ္ဦး အပစ္သတ္ခံရသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔တာဝန္႐ွိသူမ်ား အတည္ျပဳေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *